Fiskekort

ORE

Fiskevårdsområde

Fiskekortspriser år 2016

 

Kortkategori.

 

Kategori 1 innehavare av jordbruksfastighet med jordtal enligt delaktighetslängd.

 

Kategori 2-3 delägares familjemedlemmar eller personer med samäganderätt i jordbruksfastighet med jordtal enl. delaktighetslängd samt övriga i Ore mantalsskrivna, eller hos delägare fast anställda, eller personer med äganderätt till inom Ore registrerade (taxerade) fastigheter, samt söner och döttrar till dessa.

 

Kategori 4 övriga personer (turister)

 

Kategori 1-3 högst 5 ryskor och 5 nät per kort under maj månad.

 

Årskort (ortskort). 2-3 = 120 kr.

Årskort familj. 2-3 = 200 kr

Dagkort 4 = 50 kr.

Månadskort 2-3-4 = 100 kr..

Årskort (turist). 4 = 200 kr.

Dito famlj. 4 : 300 kr.

Trollingkort, dagkort. = 200 kr.

Årskort 2-3 = 1000 kr.

Årskort 4 = 1500 kr.

 

*Orekalvskort = 250 kr.

 

Put and Take Vatten. Ädelfiske.

Tillhedstjärn 80 kr/dygn 2 fiskar/dygn.

Obs. Kort säljes endast på platsen. ( Kortautomat ).

 

*Fiskekortet säljs endast av utsedda ombud och är tidsbegränsat

och avser endast fiske i Orekalven.

 

Fiskeinformation:

 

Thore Helsing 070-677 01 67

Sunnanhed

 

Ordförande Ore f.V.0.f.

 

Hans Linell 070-576 48 77

Sunnanhed